Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, May 31

Pasu Bunga Dwifungsi

Tong sampah juga boleh menjadi perhiasan yang menarik. Hanya tambahkan sedikit kreativiti. Tak mustahil, ada yang mahu bergambar bersama tong sampah ini.

@TH Hotel, Kuala Terengganu.

No comments: