Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, July 25

Pantun Gejala Sosial
Dari Sarawak kami datang,
Sungguh berhajat menabur budi;
Bagaimana negara akan gemilang,
Gejala sosial kian menjadi-jadi?


Kajang Pak Malau kajang berlipat,
Kajang hamba mengkuang layu;
Penjara Kajang sudahlah padat,
Tempat belia bersinggah lalu.~Mohd Khairi Mansor & Joanes Anak Imang~Nota: Tugasan pelajar bagi subjek Pembangunan Belia, UKM pada Oktober 2006.


No comments: