Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, June 10

Catatan: Bengkel Pembangunan Modul Persona Muslim dan Cintai Solat

Bengkel pembangunan modul Citra Ibadah IKBN - UKM.

9-11 JUN 2014

No comments: