Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, June 25

Pantun Budi


Asam kandis mari dihiris,

Manis sekali rasa isinya;

Dilihat manis dipandang manis,

Lebih manis hati budinya.


Ayam hutan terbang ke hutan,

Tali tersangkut pagar berduri;

Adik bukan saudara bukan,

Hati tersangkut kerana budi.


Ayam rintik di pinggir hutan,

Nampak dari tepi telaga;

Nama yang baik jadi sebutan,

Seribu tahun terkenang juga.


* Koleksi pantun Melayu

* Dewan Bahasa dan Pustaka (2000). Sekalung budi seuntai bahasa, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

No comments: