Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, July 8

Tingkahlaku AsertifTerdapat tiga jenis tingkahlaku yang digunakan oleh individu dalam berkomunikasi: Asertif (tegas diri), pasif dan dan agresif. Tingkahlaku yang paling berkesan adalah tingkah laku asertif. Ianya adalah keseimbangan di antara tingkahlaku pasif dan agresif. Berikut merupakan antara ciri-ciri tingkahlaku asertif:  • Berterus-terang dalam menyatakan pendapat, keinginan dan pandangan tanpa niat memaksa, mengancam atau memalukan orang lain

  • Menghormati orang lain

  • Tegas dalam menyatakan pendirian

  • Tiada unsur ketakutan atau kebimbangan yang luar biasa

  • Tegas dalam pendirian tetapi tidak menganiayai hak orang lain

  • Jujur dan berterus-terang dalam berkomunikasi di antara individu

  • Tenang, mesra dan jujur terhadap perasaan mereka

Tingkahlaku asertif dan agresif bertujuan untuk menyampaikan mesej dengan jelas. Bezanya ialah bagaimana ia dilakukan. Individu yang agresif mungkin berniat untuk memalukan atau menyakiti individu lain tetapi individu asertif lebih tenang dan tegas tanpa niat untuk menyakiti orang lain.


Contoh:  • Asertif: Meminta peminjam membayar semula hutangnya dengan bahasa yang sopan.

  • Agresif: Meminta dengan bahasa kasar dan ugutan seperti pendekatan ALONG.

  • Pasif: Membiarkan saja walaupun sangat memerlukan.

Tingkahlaku asertif membolehkan proses komunikasi berkesan berlaku. Individu asertif menyampaikan mesej secara telus dan tulus. Ianya sukar dilakukan pada peringkat awal namun ia penting untuk membolehkan matlamat dicapai serta mengelakkan salah faham dalam komunikasi (pseudo-conflict).* Nota kuliah Bsc HRD 2001, Komunikasi dalam Pembangunan Sumber Manusia. Senghaja saya paparkan nota-nota lama di sini bagi tujuan dokumentasi dan percambahan fikiran.


No comments: