Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, May 28

Mengenalpasti Taraf Jurnal

Mahu menghantar artikel tetapi tidak pasti jurnal apa yang berada di dalam ranking Q1, Q2, Q3, Q4 atau Scopus?

Klik pada laman web di bawah:

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

Pada kotak  'journal search' masukkan kata kunci tajuk jurnal yang ingin dicari.

Contoh:

Anda ingin mencari jurnal berkaitan belia.

1. masukkan kata kunci 'Youth' pada kotak 'journal search'
2. senarai jurnal yang berkaitan dengan 'Youth' akan dipaparkan - 15 jurnal kesemuanya.
3. pilih salah satu jurnal, contohnya 'Journal of Youth and Adolescent'
4. Klik pada jurnal tersebut. Maklumat berikut akan terpapar:
              
***

Journal of Youth and Adolescence

Country: United States
Subject Area: Psychology
Subject Category: Psychology (miscellaneous)
Publisher: Springer New York. Publication type: Journals. ISSN: 00472891, 15736601
Coverage: 1972-2013
H Index: 52
Scope:

Journal of Youth and Adolescence provides a single, high-level medium of communication for psychologists, psychiatrists, biologists, criminologists, educators, and professionals [...]

No comments: