Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, March 3

My Grant

Geran FRGS telah dibuka dari 24 Febuari hingga 24 April 2014.  Permohonan boleh dibuat secara talian di laman berikut: My-GRANTS


No comments: