Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, November 3

Budaya Ilmu: Pendidikan & Peradaban


Hari ini, institusi pendidikan bercambah bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Situasi yang jauh berbeza dengan zaman pra-merdeka. Sekolah tadika dan sekolah rendah boleh didapati hampir di semua kampung, estet, felda dan taman perumahan. Sekolah berasrama penuh berada di hampir setiap daerah. Kolej dan universiti wujud di setiap negeri. Peluang pembelajaran terbuka luas. Yang penting, sediakan saja yuran pengajian dan segala keperluan berkaitan pembelajaran. Justeru, timbul satu persoalan. Adakah perkembangan ini menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana yang berlaku pada zaman awal Islam? Sejauh manakah kecintaan kepada ilmu sebati dalam hidup masyarakat? Dan, atas dasar apa: kerana Allah, prestij, ekonomi atau sekadar mengisi masa lapang?

Pendidikan dan Peradaban

Tujuan utama pendidikan adalah melahirkan manusia yang beradab. Manusia-manusia yang beradab inilah yang kemudiannya diharapkan untuk membentuk peradaban bangsanya. Namun, sejauh manakah institusi pendidikan yang ada berupaya melahirkan generasi yang benar-benar beradab dan boleh diharapkan? Ataukah institusi pendidikan kini telah bertukar menjadi kilang yang memproses manusia sebagai sumber komoditi berasaskan paten-paten tertentu bagi memenuhi keperluan pasaran? Ataukah manusia kini sudah bertukar menjadi robot yang mindanya sudah diprogramkan khusus untuk tujuan materialisme semata-mata? Jika ya, sejauh manakah robot-robot ini berupaya membina peradabannya?


No comments: