Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, May 15

Sukarelawan


Yang mana lebih baik: sukarelawan sepenuh masa atau separuh masa?


Itu soalan provokasi yang saya lontarkan kepada seorang teman, seorang sukarelawan sepenuh masa yang hobinya membantu menyelesaikan masalah orang lain.


Aha! Saudara ada jawapannya?

No comments: