Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, May 14

Bahasa Ke-3Bahasa pintu ilmu. Lebih tinggi dan rencam penguasaan bahasa, lebih luas dan pelbagai pintu ilmu yang tersedia untuk diterokai. Bahasa adalah wahana yang menyatukan manusia. Bahasa yang paling hebat adalah bahasa yang paling bermanfaat dan indah. Pastinya bahasa tersebut adalah bahasa al-Quran iaitu Bahasa Arab atas beberapa fakta konkrit yang telah kita sedia maklumi. Justeru, sudah sampai masanya kita turut berusaha untuk memanfaatkan bahasa ini sebaiknya. Dan... masanya sudah tiba barangkali untuk kita mendaulatkan bahasa ini, kalaupun bukan yang pertama atau kedua, sekurang-kurangnya... yang ke-3. Namun, sebaiknya yang kedua atau pun lebih molek lagi, yang pertama.

No comments: