Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, May 13

Pontianak


Mereka mula membuka topeng
bertukar rupa, gadis jelita, kini pontianak
menyeringai di mana-mana
menghilai di mana-mana
dan tuan memang tahu itu
lama dulu

Mereka sudah tiada malu
bermain teng teng di atas kepala
membaling songkok dan kitab lama, suka
dan tuan tetap merelakan
atas nama keadilan

Mereka kini angkuh
memukul genderang perang – lantang
menuang racun, membunuh akar umbi
dan tuanpun membiarkan saja
sampai leher tuan dipenggal, dan tuan pun bersemadi penuh sesal
kerna baru ini tuan sedar
yang tuan cuma boneka, bukan wira!

No comments: