Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, October 24

Jom Kembara !Saudara suka mengembara? Jika ya, saya juga suka mengembara. Menyaksi kebesaran tuhan dalam kepelbagaian ragam dan corak manusia serta peradabannya yang berbeza. Ajaib bukan.. bagaimana manusia yang asalnya satu menjadi jutaan kelompok yang berbeza.. dengan bahasa, rupa fizikal dan budaya yang berbeza. Namun, bagi saya setiap kelompok memiliki satu persamaan - mereka semua asalnya adalah seorang pengembara! Atau dalam erti kata lain, setiap peradaban manusia dicetus dan diwarnai oleh seorang pengembara. :)


No comments: