Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, October 25

Orang Yang Berbahagia


Orang yang berbahagia itu ialah orang yang dapat menakluki hatinya kerana orang yang demikian itu lebih baik daripada orang yang menakluki negeri.


~Hukamak~

No comments: