Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, September 13

Meniti Bahagia
Sesungguhnya orang-orang beriman kepada ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat itu, mereka meniarap sujud dan bertasbih memuji Tuhannya, sedang mereka tiada sombong.

Rusuk mereka jauh dari tempat tidur (kurang tidur malam) mereka, sedang mereka memohon kepada Tuhannya dengan penuh takut dan harap , dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka di antara bermacam-macam kesenangan, sebagai balasan di atas apa yang mereka kerjakan.


~As-Sajadah, 15-17~

No comments: