Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, July 21

Penilaian


Penilaian dalam Perencanaan dan Perlaksanaan Program


Penilaian adalah perkara yang sangat penting dalam melaksanakan program latihan dan pendidikan. Ianya perlu sentiasa dibuat dari peringkat awal sesuatu program (perencanaan program), semasa program berjalan (perlaksanaan) dan selepas program berakhir. Penilaian membolehkan kelemahan dan kekuatan program dikesan bagi melakukan penambaikan. Dengan cara itu, kualiti program dapat dipertingkat serta-merta atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan garis panduan untuk meningkatkan keberkesanan program seterusnya. Bagaimanapun, proses penilaian sering dikesampingkan kerana ketiadaan kepakaran dan ianya juga tidak dilihat sebagai keperluan. Akibatnya, prestasi program tidak dapat dinilai dan kesilapan yang sama diulangi dalam program-program berikutnya.


Penilaian dalam Kehidupan Seharian


Masa pantas berlari. Orang yang berjaya sentiasa memuhasabah diri sejak fakulti akalnya mulai dapat membezakan antara yang hak (baik) dan batil (buruk). Orang yang berjaya sentiasa peka dan prihatin, menilai dirinya sendiri dan melakukan penambahbaikan sebelum berpulang ke alam barzakh. Menghakimi diri dengan teliti sebelum diri dihakimi di Mahsyar Ilahi.


Terlalu banyak perkara yang boleh dan perlu dinilai. Bagaimanapun, cukuplah dulu dengan persoalan di bawah ini:


  1. Apa yang mesti dicapai dan sejauhmanakah masa yang ada dimanfaatkan sebaiknya?

  2. Adakah hari ini lebih baik dari semalam yang telah ditinggalkan?

  3. Bagaimana hubungan menegak dengan Allah dan hubungan mengufuk sesama manusia jua alam semesta?

  4. Apakah sumbangan yang telah diberi? Ikhlaskah diri?

  5. Bijaksanakah diri dalam mencatur kehidupan?

  6. Dimana kekuatan dan kelemahan diri dan sejauh mana penambahbaikan dilakukan?

  7. Sudahkah potensi dan sumber yang ada digembeling sepenuhnya atau hanya dibiarkan terbazir dan sia-sia?

*Nota: Untuk teman-teman yang sedang cuti belajar, soalan penilaian ada dalam progress report (IPT dan KPT). Isi.. jangan tak isi :).No comments: