Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, July 19

Tatabahasa Musafir

Permusafiran kita...

punya subjek dan predikat

koma

titik bertindih

penanda wacana

kurungan

bunga-bunga bahasa

kata seruan

tanda soal

ayat penyata

dan

noktah.No comments: