Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, July 5

Imej Kendiri NegatifBerikut antara ciri-ciri individu yang memiliki imej kendiri yang negatif:  • Dengki

  • Bercakap negatif tentang diri sendiri

  • Sentiasa rasa bersalah

  • Sukar memberi dan menerima pujian

  • Tidak mengambil berat keperluan diri dan memenuhinya

  • Tidak menyatakan kemahuan dan tidak mempertahankan hak

  • Gagal menunjukkan kasih-sayang

  • Mengkritik orang lain

  • Membandingkan diri dengan orang lain

* Catatan nota kuliah Bsc. HRD


No comments: