Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, June 27

Seminar Kebangsaan Pembangunan Komuniti
Tema: Imbas Kembali Pembangunan Komuniti bagi Merealisasi Komuniti Berkualiti


Tarikh: 14 Julai 200 (8.00 am - 5.00 pm)


Tempat: Auditorium Institut Sosial Sains Malaysia (ISM)


Anjuran: Institut Sosial Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat dan Institut Pengajian Sains Sosial Malaysia, UPM


Peserta: 200 peserta dari JKMM, JPW, LPPKN, DSN, ISM dan lain-lain kementerian berkaitan, pekerja komuniti, ahli akademik dan saintis sains sosial.


Topik Pembentangan


  • Teori dan amalan pembangunan komuniti

  • Mengimbas semula pembangunan komuniti

  • Melaksanakan program pembangunan komuniti melalui pendekatan pendidikan pengembangan

  • Dari anggota masyarakat ke anggota masyarakat: Merancang dan melaksanakan program pembangunan komuniti

  • Program pembangunan komuniti: Satu strategi untuk pengurusan berkesan

  • Penglibatan komuniti dalam menangani isu berkaitan kanak-kanak

  • Kesukarelawanan: Ke arah mengoptimumkan untuk kesejahteraan masyarakat

  • Pendayaupayaan orang kurang upaya melalui perkhidmatan komuniti

  • Pengendalian kes keluarga melalui komuniti

  • Penglibatan komuniti dalam penjagaan warga tua

* Pendaftaran seminar adalah PERCUMA. Kepada sesiapa yang berminat, sila hantar maklumat peribadi (nama, alamat, nombor telefon, emel dan jawatan) kepada:


Sekretariat Seminar Kebangsaan Pembangunan Komuniti, Institut Sains Sosial Malaysia, UPM, 43400 Serdang, Selangor


Fax: 603-8941 2970


Laman Web: http://ipsas.upm.edu.my/


Puan Nurul Akhtar Kamarudin (03-8946 8955) nurulakhtar@putra.upm.edu.my


Dr Khadijah Alavi (03-8946 8599) khadijahalavi@yahoo.com

No comments: