Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, June 23

Sebaik-baik Qudwah"Para remaja hari ini memerlukan contoh ikutan dalam hidup. Selain ibu bapa yang sering dijadikan sumber teladan, para remaja juga amat suka kepada personaliti yang mempunyai daya selebriti seperti artis, pelakon, ahli-ahli sukan dan juga penghibur. Tetapi fitrah remaja akhirnya memerlukan contoh atau qudwah yang lebih kekal dan mendukung nilai-nilai fitrah yang tinggi. Rasulullah SAW mewakili imej teladan yang terbaik. Baik pada zaman kanak-kanak mahupun remaja. Apabila diangkat sebagai Rasul pilihan, peribadi dan akhlaknya amat terserlah dan berjaya memikat hati-hati manusia yang ingin mencari kebenaran dan keabadian".


~Prof. Dr. Sidek Baba~


* Sidek Baba (2008). Jalur berfikir remaja Islami, Shah Alam: Dar Bariyazi.

No comments: