Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, June 22

Menghitung Hari

Sudahkah anda menghitung hari? Menetapkan matlamat-matlamat kecil yang perlu dicapai setiap hari. Tidak terlalu besar hingga mustahil dan tidak juga terlalu kecil hingga tidak memberikan sebarang cabaran. Orang yang cemerlang memecahkan setiap harinya kepada beberapa bahagian, menghargai setiap saat yang dimiliki, memberikan kredit kepada setiap pencapaian (bersyukur dan meraikannya) dan tidak lupa memperuntukkan sedikit masa untuk 'bersantai' bagi menjana semula tenaganya. :)

No comments: