Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, June 21

Citra Diri Insan Beriman


Dari Abu Abdullah an-Nukman bin Basir RA.
k
Katanya: Aku dengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya yang halal itu nyata (terang) dan yang haram itupun nyata (terang). Dan di antara keduanya ada perkara kesamaran, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang memelihara (dirinya dari) segala kesamaran, sesungguhnya ia memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara kesamaran jatuhlah ia ke dalam haram seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, hampir sangat (ternakannya) makan di dalamnya.
p
Ketahuilah! Bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangan.
Ketahuilah! Larangan Allah adalah segala yang haramnya.
k
Ketahuilah! bahawa di dalam badan ada seketul daging, apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya dan apabila ia rosak, rosaklah sekaliannya. Ketahuilah! Itulah yang dikatakan hati
- Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.


~terjemahan maksud hadith ke-6 dalam Matan Arbain Nawawiah~

No comments: