Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, June 20

Tips Memajukan DiriTerdapat pelbagai kaedah untuk memajukan diri. Antaranya:


1. menghadiri majlis ilmu (secara formal atau tidak formal)

2. membaca bahan bacaan yang bermutu (seperti buku-buku berunsur agama, motivasi, ilmiah dan wacana semasa)

3. mendengar/menonton/melanggan program atau rancangan yang bermanfaat (seperti radio IKIM dan program berunsur pendidikan serta pembangunan diri)

4. bergaul dengan individu yang positif dan suka memajukan diri

5. mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri serta melakukan penambahbaikan

6. sentiasa memberikan saranan atau bercakap dengan bahasa yang positif kepada diri sendiri

7. menetapkan matlamat hidup yang jelas (jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang)