Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, August 20

Konflik Tiruan @ Pseudo-Conflict
Dalam komunikasi, konflik tiruan, konflik topeng atau pseudo konflik sering berlaku. Pseudo-konflik adalah sekadar topeng konflik dan bukannya sejenis konflik. Dalam erti kata lain, sebenarnya konflik tidak wujud sebaliknya yang berlaku adalah salah faham dalam mentafsir maklumat. Salah faham mudah tercetus apabila individu mempunyai laras bahasa yang berbeza, lokaliti dan budaya yang berbeza serta latar belakang pendidikan atau pengalaman yang berbeza.

Sebagai contohnya, perkataan ’celaka engkau ’ menunjukkan kemesraan bagi kebanyakan penduduk di Melaka. Begitu juga, penggunaan perkataan ’engkau’ dan ’aku’ dalam kalangan masyarakat Jawa. Sebaliknya, beberapa perkataan yang dianggap biasa bagi orang lain menjadi taboo ataupun dianggap sebagai satu penghinaan. Contohnya, perkataan bayi merujuk kepada peringkat umur individu bermula dari saat kelahiran sehingga berusia dua tahun bagi masyarakat Malaysia. Sebaliknya, bayi membawa implikasi negatif kepada masyarakat di Brunei.

Penggunaan media komunikasi tidak bersemuka seperti sms dan email juga boleh mencetuskan konflik atau menambahkan lagi konflik apabila maksud sebenar tidak sampai atau mesej ditafsirkan dengan cara yang salah. Ini kerana, di dalam sms dan email atupun surat, ianya tidak disertai nada atau intonasi suara dan juga memek muka penuturnya.Sesetengah ayat mungkin dianggap diungkapkan dengan nada tinggi walhal dalam situasi sebenar ianya diungkapkan dalam nada lembut dan berhemah. Perkara ini turut berlaku dalam penggunaan telefon kerana ekpresi sebenar wajah dan bahasa badan (body langguage ) tidak dapat dilihat dengan jelas untuk mendapatkan mesej sebenar.

Pseudo-konflik juga sering terjadi akibat kepelbagaian ragam personaliti dan perwatakan individu. Justeru, adalah penting untuk memahami individu dan latar belakang hidupnya dengan jelas sebelum membuat andaian dan prasangka yang adakalanya tidak munasabah dan akhirnya merugikan kedua-dua belah pihak. Di sinilah kepentingan untuk menerima individu seadanya, membuat penyelidikan, memahami kronologi sejarah atau peristiwa hidup yang pernah dilaluinya dan tidak membuat penilaian secara membuta tuli. Keengganan dan keegoan untuk memahami budaya dan keunikan individu atau komuniti lain hanya akan memudahkan lagi usaha syaitan untuk memecah-belahkan manusia dan seterusnya menggagalkan misi manusia dalam mencapai kecemerlangan duniawi dan ukhrawi.

No comments: