Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, August 21

Tips Tekal Tenang


Kehidupan sifatnya dinamik. Sentiasa rencam dan berubah sama ada disedari atupun tidak. Sebelum mencapai fasa kehidupan seterusnya (alam barzakh dan alam akhirat), ujian datang dan pergi untuk menguji keimanan dan juga latihan untuk menguatkan unsur jasmani, rohani, emosi dan intelektual manusia sebagai persediaan menempuh fasa kehidupan di dunia yang berikutnya . Kehidupan di dunia jua adalah peluang kedua untuk membuktikan sama ada manusia itu layak atau tidak untuk kembali semula ke tempat asal nenek moyangnya terdahulu (syurga) setelah tragedi buah khuldi.

Berikut adalah tips orang-orang yang beriman tekal tenang dalam susah dan senang kerana bagi mereka semuanya baik belaka:


1. redha dengan ketentuan


2. percaya setiap sesuatu mengandungi hikmah


3. sentiasa bertawakal


4. bersyukur kerana tidak ditimpakan dengan ujian yang lebih besar


5. percaya yang Allah tidak akan menimpakan ujian melainkan yang mampu dihadapi


6. sabar


7. menghayati roh solat


8. bermuhasabah & bertafakur


9. mengambil iktibar, menyelidik dan tidak terus menyalahkan orang lain


10. pemaaf dan berlapang dada


11. bersifat penyayang kepada makhluk Allah


12. fokus kepada agenda lebih besar


13. tahu matlamat, visi dan misi hidup


14. bersikap profesional, rasional dan matang


15. tidak mudah terburu-buru


16. baik sangka dan optimis


17. percaya kehidupan dunia ini sementara sifatnya (pinjaman) dan segala sesuatu adalah milik Allah


18. percaya sepenuh hati bahawa Allah Maha Bijaksana & Maha Berkuasa


19. sentiasa mengingati Allah dalam duduk, baring & jaga
No comments: