Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, July 10

Pohon Ilmu
Pohon ilmu itu

akarnya akidah

batangnya ibadah

dahan dan rantingnya syariahPohon ilmu itu

akarnya teguh menghunjam bumi

daunnya subur menerjah langitNamun sayang..

pohon ilmu itu

manfaatnya cuma secubit

indahnya sirna

selagi belum berbunga, berbuah

akhlak seindah Nabi

* Adaptasi dari nota kuliah Islamization of Knowledge oleh Prof. Dr. Sidek Baba, INSTED, UIAM

No comments: