Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, May 4

TaqwaOrang-orang yang benar-benar bertaqwa kepada Allah tidak akan pernah takut kepada orang-orang yang memiliki kehebatan dan nama yang besar.


~Ibnul Jauzy~

Rujukan :

Ibnul Jauzy, 2000. Ketajaman mata hati: Antara bisikan syaitan dan malaikat, terjemahan Ibnu Ibrahim. Selangor: Pustaka Ilmi. (p-38)

No comments: