Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, May 4

Mencari Filem yang Bijak


Sukarnya mencari filem yang bijak. Hampir setiap hari filem-filem Malaysia, Indonesia, Sepanyol, Korea dan Hindustan yang 'kurang bijak' ditayangkan di kaca tivi. Filem yang bijak berupaya menghibur disamping mendidik masyarakat menjadi manusia yang lebih bijak dan berakhlak. Filem yang 'kurang bijak', sebaliknya. Saya percaya, filem yang bijak lahir dari skrip yang juga bijak dan digarap dengan indah serta penuh kebijaksanaan oleh penulis dan pengarah yang bijaksana.

No comments: