Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, April 25

Memilih Bakal SuamiBercermat memilih bakal suami itu penting kerana perempuan bila dikahwinkan bererti ia diikat dengan ikatan yang kukuh (kerana kuasa talak tiada dengannya). Berlainan dengan lelaki, bila-bila masa sahaja ianya boleh melepaskan perempuan (isteri).

~ Imam al-Ghazali~

No comments: