Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, April 30

Carilah Ilmu !
Anakku! Carilah ilmu berteraskan agama agar kita dihormati dan hormat orang yang berilmu, Insya-Allah bahagia hidup di dunia dan akhirat.


~Dr Uthman el-Muhammady~

No comments: