Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, May 1

Perempuan Solehah


Perempuan solehah itu...
tika beruzlah, dia Mariam
tika berilmu, dia Aisyah
tika tersepit, dia Asiah
tika tersiksa, dia Sumaiyah
tika miskin, dia Fatimah

tika berharta, dia Khadijah

No comments: