Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, April 26

Bahasa Melayu dalam Era Globalisasi I


Saya cintakan Bahasa Melayu namun saya bukanlah anti Bahasa Inggeris. Saya cintakan semua bahasa (dalam tingkat yang berbeza) yang ada di dunia kerana setiap satunya unik dan mengujakan. Setiap satunya mengingatkan kita akan kebesaran Allah Azza Wajalla. Setiap satunya memiliki nilai dan darjatnya yang tersendiri. Dan yang paling utama, setiap bahasa adalah pintu ilmu.

Dunia bergerak dari satu era ke satu era yang berbeza. Kurun ini kita menyaksikan peralihan dari era sains dan teknologi ke era ICT (informasi, komunikasi dan teknologi) dan kini era globalisasi, ilmu dan hikmah (knowledge & wisdom). Dalam peralihan era itu, bahasa menjadi medium utama perubahan. Bahasa yang hebat dan berguna akan terus bertahan dan berkembang. Sebaliknya, bahasa yang lemah akan tumbang, pupus dan akhirnya terus dilupakan.

Lalu timbul satu persoalan, di mana kedudukan Bahasa Melayu dalam kurun ini? Mampukah ia terus bertahan dan sejauhmanakah Bahasa Melayu berupaya menyumbangkan manfaat yang besar kepada dunia sejagat?


No comments: