Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, May 9

Tahap Aktiviti FizikalJadual ini saya peroleh di dalam lif Klinik Kesihatan Kangar. Cuba kira.. dalam sehari berapa jauhkah kaki kita melangkah?


No comments: