Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, October 23

Perahu Taqwa
Dunia adalah lautan yang dalam dan telah banyak manusia yang tenggelam. Justeru itu sediakanlah perahu untuk belayar dan ia adalah taqwa kepada Allah.


~Luqmanul Hakim~

No comments: