Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, August 15

Catatan Lara Ibnu Khaldun

Wabak taun pernah pernah menjadi pandemik yang menakutkan pada abad ke-8 Hijriah. Tersentak seketika ketika membaca catatan perasaan Ibnu Khaldun (dalam buku Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khaldun dan Al-Qabisi oleh Abdullah A-Amin Al-Na'miy) tentang wabak ini di Tunisia:

" Sejak saya membesar, saya sentiasa tekun untuk mendapatkan ilmu pengetahuan untuk menggali beberapa kelebihan, berpindah antara beberapa ilmu dan majlis-majlis ilmu sehinggalah wabak taun yang meresap membawa pergi bersama-samanya mata-mata dan hati-hati serta sekalian guru-guruku dan ayah saya juga turut dimusnahkan oleh wabak itu".


Peristiwa sejarah sentiasa berulang kerana fitrah manusia tidak berubah mengikut zaman. Walau secanggih manapun peradabannya, manusia tetap mempunyai kelemahan di sana-sini, pelupa dan tergesa-gesa. Bahkan, dari aspek fisiologi, manusia akhir zaman ini lebih lemah berbanding manusia terdahulu. Justeru, tidak hairanlah jangka hayatnya lebih pendek (120 tahun) berbanding manusia terdahulu (350 tahun dikira masih usia belia di zaman nabi Musa). Dan kerana itulah, manusia sentiasa memerlukan panduan tentang realiti hidup berasaskan wahyu Tuhan yang bersifat mutlak, meneliti dan mengambil iktibar dari sejarah (terutamanya punca keunggulan dan keruntuhan sesebuah peradaban) yang pernah dilalui oleh manusia terdahulu dan mengerahkan seluruh jentera akalnya untuk mencapai kejayaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
No comments: