Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, July 27

Varanus LirungensisVaranus lirungensis, sejenis spesies biawak monitor ditemui di Pulau Talaud, Indonesia. Haiwan karnivor (pemakan daging) ini dikatakan mempunyai perkaitan dengan biawak komodo dan buaya monitor.
*Ambilan dari Ecoworld Com.

No comments: