Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, July 17

Masa untuk BerubahSesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang yang melakukan kesalahan kerana kebodohannya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya). Sesungguhnya, Tuhanmu setelah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
k
~Terjemahan maksud ayat Surah an-Nahl, ayat ke-119~

No comments: