Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, July 22

Petanda Perbelanjaan Melebihi Pendapatan


Berikut merupakan antara petanda awal yang menunjukkan nilai perbelanjaan peribadi sudah melebihi pendapatan. Menurut Glenn Curtis dalam Investopedia.com, kita harus berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga apabila amaran awal ini muncul:
  1. Skor kad kredit berada di bawah 600

  2. Menyimpan kurang 5% daripada pendapatan

  3. Baki kad kredit tinggi kerana hanya membayar nilai minimum

  4. Lebih 28% daripada pendapatan diperuntukkan untuk rumah

  5. Bil-bil bulanan berada di luar kawal

* Untuk keterangan lanjut, rujuk di sini .

No comments: