Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, July 7

Negeri Bahagia

Negeri ini ditabalkan sebagai negeri yang 'paling bahagia' dan 'paling hijau' di dunia.


Kenapa ya... bukan Malaysia atau lainnya?

Saudara/i ada jawapannya? Ada apa dengan Costa Rica?


No comments: