Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, June 18

Pejuang Berhati TeguhHai Nabi! Bangunkanlah semangat orang-orang yang beriman itu untuk berperang. Jika kamu berjumlah dua puluh orang yang berhati teguh, nescaya akan mengalahkan dua ratus (musuh), dan jika kamu seratus, nescaya akan mengalahkan seribu orang-orang yang kafir, disebabkan mereka itu kaum yang tidak mengerti.


~terjemahan maksud ayat Surah al-Anfal ayat ke 65~

No comments: