Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, June 17

Wajah Baru Pembangkang I
Ketika di kampus, tanpa senghaja, sedikit kontroversi tercetus setelah saya melepaskan artikel bertajuk Kepentingan Pembangkang dalam Kerajaan untuk diterbitkan dalam majalah kolej. Maklum saja, sayap-sayap muda parti politik sentiasa peka dengan apa yang berlaku.


Bagi saya, tiada apa yang perlu dirisaukan berhubung artikel tersebut. Ia sekadar menjelaskan mengapa kita memerlukan pembangkang dalam satu-satu organisasi sebagai pemantau kualiti 'barangan atau perkhidmatan' yang ditawarkan.


Pada saya, berada dalam saf pembangkang adalah tugas yang mulia seandainya melunaskan amanah dengan cara yang bijaksana lagi berhemah. Bagaimanapun, kedudukan pembangkang selalu dipandang serong dan negatif kerana sering bertindak seperti orang yang kalah.


Dalam situasi semasa, masyarakat memerlukan pembangkang yang berfikir, bersikap dan bertingkah seperti orang yang menang atau dalam kata lain, pembangkang yang berjiwa besar.


No comments: