Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, June 26

Limpah Rahmah
Dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, nescaya berhasillah cita-cita segolongan mereka yang bertujuan hendak menyesatkanmu.

Padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan dirinya sendiri

dan juga mereka tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepadamu sedikitpun;

dan Allah telah menurunkan kepadamu Kitab (al-Quran) serta hikmah (pengetahuan yang mendalam)

dan telah mengajarkanmu apa yang engkau tidak mengetahuinya

dan adalah kurnia Allah yang dilimpahkannya kepadamu amatlah besar.
)
~terjemahan maksud Surah an-Nisa' ayat 113~

No comments: