Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, May 14

KelapanganTidakkah mereka tahu bahawa Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa dikehendaki-Nya, dan menyempitkannya (bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya? Sesungguhnya yang demikian itu menjadi ayat-ayat (tanda) bagi orang-orang yang beriman.


~terjemahan Surah Az-Zumar, ayat 52~

No comments: