Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Wednesday, January 14

Gaya Biarawati?
"Kenapa hari ini ramai pelajar memakai tudung seperti biarawati? Tak perlulah terikut-ikut".


Demikian pandangan seorang pensyarah kami tentang fesyen bertudung semasa.


Apa pandangan anda?

No comments: