Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, October 25

Ujian Karisma IISemakin tinggi kedudukan, pengaruh, karisma, kuasa dan ilmu yang dimilki, semakin tinggi keperluan untuk sentiasa bermuhasabah, mendekatkan diri kepada tuhan, berfikir dengan mendalam dan berhati-hati. Ini kerana, setiap patah kata dan gerak lakunya memberi implikasi yang besar kepada manusia dan persekitarannya. Justeru, setiap patah perkataan, keputusan dan tindakan yang dibuat perlu diperhalusi dengan teliti terlebih dahulu kerana impaknya adakalanya bukan hanya sehari tetapi beratus-ratus tahun. Buktinya, lihat sahaja sejarah yang tertulis hari ini. Generasi-generasi terkemudian menyalahkan generasi terdahulu atas kepincangan yang berlaku.


Rantaian ini perlu dihentikan segera. Sejarah tidak boleh diubah tetapi boleh dicipta. Ruang dan peluang yang ada perlu direbut sebaiknya oleh generasi hari ini agar generasi akan datang tidak menyalahkan mereka, bahkan berterima kasih dan berbangga.


No comments: