Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, October 24

Qudwah Hasanah


Faktor sosialisasi banyak mempengaruhi manusia. Teori Pembelajaran Sosial melihat tingkah laku manusia dipelajari dengan meniru tingkah laku yang diterima oleh masyarakat serta diperkukuhkan dengan peneguhan.

Peniruan ini berlaku sama ada melalui model langsung (direct model) atau model simbolik. Model langsung adalah ibu bapa, rakan sebaya, guru dan role model manakala model tidak langsung adalah watak dalam buku, watak kartun, tokoh agama, tokoh politik dan tokoh pra-sejarah.

Imam al-Ghazali turut menekankan peripentingnya sosialisasi dalam pembentukan tingkah laku manusia. Justeru, beliau menganjurkan agar ibu bapa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan individu yang betul.

Persoalannya, sejauhmanakah ibu bapa sendiri dapat menunjukkan contoh tauladan yang baik? Sebaliknya, jika ibu bapanya baik, bagaimana pula dengan rakan sebaya, guru-guru dan role model yang berada dipersekitaran kanak-kanak? Sejauh mana pula watak kartun, watak dalam buku dan watak tokoh yang ada memberikan suri teladan yang baik untuk diikuti?

Demikian antara teka-teki yang perlu direnung dan ditenung dengan berhemah. Kadar jenayah dan lencongan tingkah laku yang kian meruncing menunjukkan wujudnya banyak kepincangan di sana sini yang perlu diperbetulkan terutamanya pada sikap, tingkah dan pemikiran setiap indi vidu masyarakat yang kemudiannya menjadi model ikutan kepada individu lain. Dalam situasi genting abad ini, negara memerlukan seramai mungkin individu yang berupaya menjadi qudwah hasanah (contoh ikutan yang baik) serta berupaya melahirkan individu lain yang setara atau lebih baik darinya.

No comments: