Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, October 28

Tangan Yang Memberi

"al yaddu u'lya khairum minal yaddi sufla"Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik dari yang menerima. Justeru, untuk menjadi manusia yang lebih baik, kita perlu menjadi 'yang lebih banyak memberi' berbanding menerima.Dalam kehidupan bermasyarakat, budaya memberi ini sangat indah dan murni untuk dihayati dan diterapkan. Memberi bukan sekadar dalam bentuk wang ringgit dan material. Memberi boleh saja dalam bentuk bimbingan, ilmu, nasihat, sokongan, semangat, perhatian, kasih-sayang, perlindungan, penghormatan, pertolongan, penghargaan dan juga contoh tauladan yang baik. Dalam erti kata lain, memberi dalam konteks apa-apa saja yang bermanfaat kepada orang lain.

Masyarakat hari ini menjadi kucar-kacir kerana sebilangannya hanya mahu 'menerima' sebanyak-banyaknya (termasuk hak orang lain) tetapi enggan memberi. Ini mengakibatkan ketidakseimbangan berlaku. Jika dalam belanjawan kita selalu menyebut tentang defisit, maka inilah dia defisit sosial yang jika dibiarkan berlarutan boleh mengakibatkan kegawatan. Keseimbangan hanya dapat dikembalikan apabila setiap anggota masyarakat sentiasa berlumba-lumba untuk 'memberi' kepada ahli keluarga, organisasi, masyarakat, negara dan agamanya.

Bagi individu perakaunan, situasi ini samalah seperti membuat simpan kira. Memberi adalah debit manakala menerima adalah kredit. Jika nilai kredit lebih tinggi berbanding debit, bukankah ianya membimbangkan. Harapan untuk muflis terbentang di hadapan. Sebaliknya, jika nilai debit lebih tinggi bukankah ia bermakna keuntungan. Dan, setiap orang pastinya mengharapkan untung yang lebih tinggi bukan? :)

No comments: