Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, September 7

Pulanglah IManusia yang malang dan berbahaya adalah manusia yang jahil namun tidak mengetahui dirinya jahil sehingga menganggap segala tindakannya adalah benar belaka. Dan, manusia yang lebih malang dan jauh lebih berbahaya dari itu adalah manusia yang terpandang alim, berpengaruh lagi dihormati namun mengkhianati amanah ilmu dan kepemimpinannya untuk kepentingan pribadi.

No comments: