Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Monday, August 25

Sejarah & Manusia

K2
2
Sejarah tidak pernah mati kerana manusia, walau segah manapun peradabannya, sentiasa berinteraksi dengan sejarah.
Namun, hanya manusia yang bijaksana berupaya mencerna intipati sejarah sebagai perkakasan untuk menyelesaikan permasalahan semasa dan akan datang serta mencipta kehidupan yang lebih bermakna.

No comments: