Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Tuesday, August 19

JanganJangan… jangan sampai 13 Mei berulang lagi
Jangan… jangan sampai berbunuhan sesama sendiri
Jangan… jangan sampai tangan asing menyentuh tanah ini
Jangan… jangan sampai amarahmu meruntuhkan negeri
Jangan… jangan jadi Sang Nila Utama, kerna yang salah cuma mantan paduka raja… bukan rakyat jelata…

No comments: