Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, May 2

Perempuan Solehah II

Dicampak ke laut menjadi kapal selam

Dilontar ke sungai menjadi jambatan

Terjatuh ke darat menjadi Harrier

Dilantun ke udara menjadi AIRBUS

Dilambung ke angkasa menjadi UFO


No comments: